Söndag 20 februari


Träning att vistas i transportburen.


Var inte alls intressant. Roligare utanför.